ကုမ္ပဏီအကြောင်း

Max Highway ကုမ္ပဏီသည် Max Myanmar Group of Companies ၏ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် operation စတင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လမ်းများ၊ တံတားများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း ၊ လမ်းအသုံးပြုခနှင့်  မြို့ဝင်ကြေး ကောက်ခံခြင်း စသည့်တို့ကို B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

Max Highway ကုမ္ပဏီအား Senior Management ၇ ဦးမှ ဝန်ထမ်းအင်အား ၈၀၆ ဦးတို့အား စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိပါသည်။

max-highway-tollgates

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်

  • နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လိုအပ်သော အဆင့်မြင့်လမ်းမများ ဖြစ်စေရန် ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန်

ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်

  • ကျွန်ုပ်တို့၏ အရင်းအမြစ်များအား ထိရောက် အကျိုးရှိစွာ အသုံးချပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံ၍ သွားလာရ လွယ်ကူသော လမ်းများ အဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်

  • လမ်းတံတားများ အဆောက်အဦများ နှင့် လမ်းများအား ပြုပြင် ထိန်းသိမ်း တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းတို့အား သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၏ ချမှတ်လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်
  • ဒေသခံများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးရန်
  • လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန် ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်ရန်

Our Organization Chart

organization-chart