လမ်းမကြီးများ ရေရှည်ကြံ့ခိုင်ရန် အရည်အသွေးစစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး

Max Highway Co.,Ltd အနေဖြင့် လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၊ တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့်အတွက် လမ်းမကြီးများ ရေရှည်ကြံ့ခိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန် – ပြည် လမ်းမကြီးအား အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို Max Highway Co.,Ltd , Max Construction နှင့် Nippon Koei ကုမ္ပဏီတို့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း အစည်းအဝေးကို နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က Max Highway ရုံးချုပ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည် ။