တိုင်းဒေသကြီးများရှိ အမြန်လမ်းမကြီးများ

ပြည် – မကွေး

လမ်းပိုင်းအကွာအဝေးများ

Name Of Road Station Length Remark
From To

တိုးဂိတ်တည်နေရာများ

အမြန်လမ်းမကြီးများ(လမ်းပိုင်းများဖြင့်)

Max Highway Co., Ltd -

ရန်ကုန် - ပြည်

မိုင်ပေါင်း - ၁၁၅/၅
၂၀၁၁ တွင် B.O.T စတင်
View more
Max Highway Co., Ltd -

ရန်ကုန် - ပဲခူး

မိုင်ပေါင်း - ၁၁၅/၅
၂၀၁၁ တွင် B.O.T စတင်
View more
Max Highway Co., Ltd -

ပြည် - မကွေး

မိုင်ပေါင်း - ၁၅၁
၂၀၁၁ တွင် B.O.T စတင်
View more